Polityka prywatności

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane użytkowników wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Przepisy te znajdują się w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz w ustawie o mediach elektronicznych (TMG).

W ramach powiadamiania naszych klientów o nowych produktach itd. wysyłamy wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy udostępniono nam adres e-mail.

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownicy pozostają anonimowi do momentu udostępnienia nam w sposób dobrowolny swoich danych osobowych. Gromadzone są dane dotyczące każdego dostępu do oferty (tak zwane pliki dziennika serwera). Do danych dostępowych zaliczają się: nazwa uruchomionej strony internetowej, plik, data i godzina uruchomienia, ilość przesłanych danych, informacja o udanym uruchomieniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, adres wcześniej odwiedzonej strony internetowej, adres IP i nazwa dostawcy usług internetowych.

Dane zawarte w protokole są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania analiz statystycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Dane udostępnione przez użytkowników traktujemy w sposób poufny. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie przekazujemy danych osobowych, chyba że obliguje nas do tego prawo.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszych stron internetowych. Nie dotyczy stron internetowych innych usługodawców, których wskazujemy za pośrednictwem linków.

Może zdarzyć się, że niniejsza oferta online będzie zawierać treści stron trzecich, np. filmy YouTube, mapy Google Maps, kanały RSS lub grafiki pochodzące z innych stron internetowych. Oznacza to, że podmioty oferujące wspomniane treści (zwane dalej „usługodawcami zewnętrznymi”) widzą adres IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogłyby one przesyłać treści do przeglądarki użytkownika. W związku z tym adres IP jest niezbędny w celu prezentacji tych treści.

Staramy się umieszczać wyłącznie treści takich oferentów, którzy wykorzystują adres IP tylko do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, że dany usługodawca zewnętrzny zapisuje adres IP np. w celach statystycznych. Jeżeli o tym wiemy, informujemy o tym użytkowników.

Ponadto zwracamy uwagę, że podczas przesyłania danych w Internecie może dojść do przechwycenia ich lub sfałszowania przez osoby trzecie.

Na prośbę użytkownika zapewniamy mu wgląd w jego dane osobowe lub usuwamy je. Jeżeli użytkownik chce uzyskać wgląd do swoich danych, poprawić je lub usunąć, wystarczy, że wyśle pismo na adres podany w danych kontaktowych.

Informacja dotycząca ciasteczek

Ciasteczka to niewielkie pliki, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) charakterystycznych informacji dotyczących tego urządzenia. Dzięki temu obsługa stron internetowych jest łatwiejsza (np. poprzez zapisywanie danych logowania). Ponadto ciasteczka umożliwiają gromadzenie danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych w celu ulepszania oferty.

Użytkownicy mogą wpływać na stosowanie ciasteczek. Większość przeglądarek posiada opcję ograniczenia zapisywania ciasteczek lub całkowitego ich blokowania. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie ciasteczek skutkuje ograniczeniem możliwości korzystania ze stron internetowych i zmniejszeniem wygody korzystania z nich.

Wieloma ciasteczkami dotyczącymi ogłoszeń online firm można zarządzać za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices lub europejskiej strony http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.