Home

lubię gotowac!

DeutschEnglischPolnisch
  • Jesteśmy członkiem BSCI – Business Social Compliance Initiative. BSCI to wspólne europejskie stowarzyszenie przedsiębiorstw stawiające sobie za cel polepszenie i nadzór standardów socjalnych w krajach dostawców. BSCI postrzega się jako element międzynarodowych działań na rzecz trwałej poprawy warunków socjalnych w firmach uczestniczących w światowym łańcuchu dostaw.
bsci-logo
  • SSW Germany posiada certyfikat zarządzania jakością DQS - ISO 9001. Uznana norma ISO 9001 stanowi instrument do sterowania przedsiębiorstwem oraz do nieustannej poprawy wydajności. Norma ta stawia systemom zarządzania obowiązujące na całym świecie wymagania pod względem jakości produktów, usług i rozwoju.
dqs-logo

Sprawdzona Jakość

  • Oferujemy naszym klientom atrakcyjne artykuły sprawdzonej jakości.
  • Nasze artykuły są kontrolowane przez akredytowane instytuty (np. Hansecontrol, TÜV itp.) pod kątem bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością zgodnie z niemieckim kodeksem artykułów spożywczych, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (LFGB).
  • Oprócz tego dokonujemy oceny ryzyka zgodnie z rozporządzeniem REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Jest to europejskie rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów. W tej analizie ryzyka artykuły są badane pod kątem substancji niebezpiecznych i budzących obawy, które stanowią zagrożenie dla zdrowia.
  • Mamy własny system kontroli jakości, koordynowany przez nasze biuro w Hong Kongu. Przed transportem drogą morską nasi inspektorzy kontrolują każdą partię towaru.
  • Po dostawie do naszego magazynu przeprowadzamy kontrolę przyjmowanego towaru, która nie ogranicza się tylko do sprawdzenia jego ilości – tutaj ponownie kontrolujemy również jakość.