Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych w skrócie

Ogólne informacje

Poniższe informacje stanowią prosty opis tego, co dzieje się z Pani/Pana danymi osobowymi podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, przy pomocy których można Panią/Pana osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych można zaczerpnąć z naszej deklaracji w sprawie ochrony danych zawartej w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w zakładce Impressum.

Jak gromadzimy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane gromadzimy z jednej strony na podstawie tego, co nam Pan/i przekazuje. Może tu chodzić np. o dane, które wpisuje Pan/i do formularza kontaktowego. Inne dane są gromadzone automatycznie podczas wizyty na stronie przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, jak tylko otworzy Pan/i naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Pani/Pana dane?

Część danych gromadzi się, aby zagwarantować bezbłędne wyświetlenie strony. Inne dane z kolei mogą być wykorzystywane do analizy Pani/Pana zachowań jako użytkownika internetu.

Jakie prawa ma Pan/i w odniesieniu do Pani/Pana danych?

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu zapisania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo żądania korekty, blokady lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych może się Pan/i do nas w każdej chwili zwrócić, wykorzystując do tego celu adres podany w zakładce Impressum. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie Pani/Pana aktywność podczas przeglądania strony może być analizowana statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim przy wykorzystaniu plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza Pani/Pan aktywności internetowej odbywa się z reguły anonimowo; nie można przypisać sposobu korzystania ze stron internetowych do konkretnej osoby. Może Pan/i sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły zawiera nasza oświadczenie w sprawie ochrony danych w części „Moduły podmiotów trzecich oraz narzędzia analityczne”. Także w przypadku tej analizy może Pan/i wyrazić swój sprzeciw. O możliwościach złożenia sprzeciwu poinformujemy Panią/Pana w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Administrator niniejszego serwisu internetowego z ogromną powagą podchodzi do kwestii ochrony Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych. Podczas gdy korzysta Pan/i z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można Panią/Pana osobiście zidentyfikować. W niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych wyjaśniamy, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również, jak i w jakim celu się to odbywa. Zaznaczamy, że transfer danych w internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorującym

W przypadku naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym. Właściwym organem nadzorującym w sprawach dotyczących ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/i prawo do żądania wydania przetwarzanych przez nas za Pani/Pana zgodą lub w ramach realizacji umowy w sposób zautomatyzowany danych bezpośrednio Pani/Panu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, który może być odczytany maszynowo. Jeżeli zażąda Pan/i bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów przez cały czas przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji dotyczącej Pani/Pana zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach związanych z danymi osobowymi może się Pan/i do nas w każdej chwili zwrócić, wykorzystując do tego celu adres podany w zakładce Impressum.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookie

Na części naszych stron internetowych wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Pliki te nie wyrządzają żadnych szkód na Pani/Pana komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cooki służą do tego, aby nasza oferta była bardziej komfortowa dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze, właściwie w przeglądarce internetowej. Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane w Pani/Pana urządzeniu do czasu, gdy je Pan/i usunie. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszych stronach. Może Pan/i tak ustawić swoją przeglądarkę, że będzie Pan/i informowana/y o aktywacji plików cookie i będzie Pan/i mogła/mógł określić, czy pliki cookies mają być aktywowane w danym przypadku, w określonych sytuacjach czy w ogóle nie mają być aktywowane; może Pan/i także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Przy dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do realizacji komunikacji drogą elektroniczną lub do udostępnienia określonych, żądanych przez Panią/Pana funkcji, są zapisywane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu internetowego ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu udostępniania proponowanych treści bez wad technicznych i w sposób zoptymalizowany. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Pani/Pana aktywności w internecie), w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych są one traktowane oddzielnie.

Pliki „server log”

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje dane w tak zwanych plikach „server log”, które Pani/Pana wyszukiwarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania wysłanego na serwer
  • adres IP

Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania do nas zapytań przez formularz kontaktowy, Pani/Pana dane z tego formularza wraz z podanymi przez Panią/Pana danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na wypadek dalszych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Pani/Pana zgody. Przetwarzanie danych wpisanych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Wydaną zgodę może Pan/i w dowolnym momencie cofnąć. Wystarczy do tego nieformalna informacja skierowana do nas mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność czynności związanych z przetwarzaniem danych przed tymże cofnięciem z obowiązującymi przepisami prawa.

Podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, gdy zostaniemy przez Panią/Pana wezwani do ich usunięcia, gdy cofnie Pan/i swoją zgodę na zapis danych lub cel dokonania zapisu danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana zapytania). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy – w szczególności na terminy przechowywania.

4. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Na tej stronie w celu jednolitego wyświetlania czcionek wykorzystuje się tak zwane Web Fonts udostępniane przez Google. Po otwarciu strony Pani/Pana przeglądarka ładuje niezbędne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej wyszukiwarki, żeby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu wykorzystywana przez Panią/Pana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że z Pani/Pana adresu IP została otwarta nasza strona. Z Google Web Fonts korzystamy po to, aby w jednolity i estetyczny sposób przedstawić naszą ofertę online. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Pani/Pana przeglądarka nie współpracuje z Web Fonts, wówczas wykorzystywany jest standardowy krój pisma.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/.