Sprawdzona jakość

Oferujemy naszym Klientom atrakcyjne produkty o sprawdzonej jakości, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Nasze wyroby poddawane są kontroli akredytowanych instytutów, takich jak Hansecontrol czy TÜV, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w kontakcie z produktami żywnościowymi zgodnie z kodeksem LFGB (przepisy dot. art. żywnościowych, użytkowych i paszowych).

Dodatkowo przeprowadzana jest analiza ryzyka zgodnie z rozporządzeniem REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Jest to unijne rozporządzenie, według którego badany jest skład chemiczny wyrobów, w celu upewnienia się, że nie zawierają substancji niebezpiecznych, budzących wątpliwości lub obawy odnośnie zagrożeń dla zdrowia.

Wszystkie nasze produkty podlegają kontroli jakości według kilkustopniowego systemu kontroli od producenta po nasz magazyn. Inspektorzy oraz specjalnie przeszkoleni pracownicy sprawdzają materiał, konstrukcję, obsługę i opakowanie.

Sprawdzona jakość Sprawdzona jakość

Jesteśmy członkiem BSCI – Business Social Compliance Initiative. BSCI to europejskie zrzeszenie różnych przedsiębiorstw, mające na celu polepszenie socjalnych standardów w krajach dostawców.

BSCI przyczynia się do międzynarodowych wysiłków na rzecz trwałej poprawy warunków socjalnych w obejmującym dzisiaj cały świat łańcuchu dostawczym.

SSW Berlin posiada certyfikat zarządzania jakością DQS – ISO 9001:2015. Międzynarodowa norma ISO 9001:2015, przydatny instrument kierowania przedsiębiorstwem, służy do ciągłego polepszania wydajności.

Nie tylko zadowolenie Klientów odzwierciedla wydajność przedsiębiorstwa.

Business Social Compliance Initiative
Quality Management ISO 9001
Certifeid Management Systems